Entrevista cun dos participantes en San Pedro en Transición para falar das actividades levadas a cabo no barrio. Falamos con un dos propulsores do movemento, Óscar Senra. Contestounos via e-mail


descargar 60.03 Kb.
títuloEntrevista cun dos participantes en San Pedro en Transición para falar das actividades levadas a cabo no barrio. Falamos con un dos propulsores do movemento, Óscar Senra. Contestounos via e-mail
fecha de publicación09.07.2015
tamaño60.03 Kb.
tipoEntrevista
h.exam-10.com > Documentos > Entrevista

Memoria TS

Localizador Sub-Grupo: S2F


Movemento en transición.

España Faqué, José Antonio

Mariño Román, Diego

Méndez Lema, Jessica

Neilson, Ursula

Paz Fraga, Lucía

Breve resumo do tema e obxectivos:

A través da documentación, do visionado do documental “In Transition 1.0 – From oil dependence to local resilience”, da Conferencia impartida polo grupo da USC encargado do movemento e de entrevistas a membros de comunidades activas, estudamos as Iniciativas en Transición. Este proxecto, posto en marcha co obxectivo de facer fronte á problemática climática e petrolífera actuais, agrupa un conxunto de principios e prácticas desenvoltas mediante a experimentación e observación de comunidades para a recuperación local e a reducción de emisións de carbono.

Palabras chave: comunidades, organización, problemática climática, problemática petrolífera.

Resumo da organización do grupo diante do traballo: reparto de tarefas, procedementos. metodoloxías e recursos empregados polos pesquisadores (25 liñas máx.)

O reparto de tarefas foi da seguinte maneira: a documentación foi repartida entre todos os membros de maneira que cada un de nós buscou parte do material necesario para a elaboración do traballo. En canto á xestión de fontes, Úrsula púxose en contacto cos membros de “USC en transición” para conseguir unha conferencia que explique os obxectivos do Movemento en Transición. Diego Mariño e Lucía Paz encargáronse de falar cos membros de “Xuntanza”, a asociación de veciños do barrio de San Pedro para poder concretar as entrevistas do traballo. Jose Antonio España acudiu a un proxecto de intercambio de sementes realizado no barrio de San Pedro similar a algúns proxectos dos que falan no documental proxectado. Jéssica Méndez encargouse de informarse sobre as orixes do mevemento e participou con Úrsula no contacto con “USC en Transición”. Lucía Paz foi a encargada de comunicar a marcha do traballo ó blog. A metodoloxía consistiu en contacto directo coas fontes, botando man no inicio de información obtida na rede (presentacións, documentais, documentos sobre a orixe e historia do movemento). A metedoloxía estivo marcada por unha primeira documentación individual e unha posterior posta en común, para máis tarde facer unha selección do máis importante e proceder á redacción.

Rexistro-itinerario das accións emprendidas:

23/04: Entrevista cun dos participantes en San Pedro en Transición para falar das actividades levadas a cabo no barrio.Falamos con un dos propulsores do movemento, Óscar Senra. Contestounos via e-mail.

17/04: Post: “Os creadores das Iniciativas en Transición” de Méndez Lema, análise trala proxección do documental En Transición 1.0. No post “Conocer para criticar” de Neilson, tamén se fai unha análise das comunidades en transición a raíz do documental visionado.
16/04: Proxección do documental En Transición 1.0 na Aula 1 da facultade.
15/04: Post: “El Movimiento en Transición os espera”, de Mariño Román, anunciando a proxección do documental En Transición 1.0.

14/04: Retomamos negociacións coa Oficina de Desenvolvemento Sostible para concretar a conferencia sobre USC en Transición.

11/04: - Post: “Obsolescencia programada y The Archers”, de Paz Fraga, no que se comentan os productos audiovisuais relacionados co tema das comunidades en transición.

04/04: - Post: “Llegó la hora de la verdad” de Mariño Román, no que se comentan os avances do traballo.

- En el post “Personalmente popular” de Neilson, analízanse as comunidades en transición a partir da lectura de “Can popular movements celebrate diversity?” de Amanda Blewett.

28/03: Achegámonos personalmente a A Xuntanza co obxectivo de ampliar información. Volvía a estar pechada.

26/03: Segundo intento de contacto por email con San Pedro en Transición a través de A Xuntaza (asociación de veciños do barrio). Resposta dunha encargada, diciendo que tiñamos que ponernos en contacto con outras persoas. Isto levounos ó entrevistado.

26/03/2012: Lucía e Diego póñense en contacto coa

asociación do barrio de San Pedro a través do correo que

está na súa Web (info@xuntanza.org).Tardan en contestar debido a un problema co servidor de correo.

23/3: Post TS: “Cultivando conciencias” de Neilson, no que se dan a coñecer os talleres de hortas de balcón da USC en Transición e as iniciativas de hortas urbanas.

21/3: - Temos unha reunión en grupo para facer un seguimento do traballo individual de cada membro e seguir planificando as actividades.

- Post TS: “A calidade do ceo é vese coa luz apagada” de España Faqué, no que se dá a coñecer a campaña Calidade do Ceo de USC en Transición.

20/3: Concretamos a conferencia sobre USC en Transición de María Teresa Barral, Noelia López y Tamara Miguens para a clase con motivo da asignatura.

17/3: Primeiro intento de acercamento a San Pedro en Transición no Encontro da Rede Galega de Sementes.

16/3: Facemos unha busca de documentos audiovisuais co fin de proxectalos na clase.

15/3: Acercámonos á Oficina de Desenvolvemento Sostible da universidade para propoñer unha conferencia na nosa facultade sobre USC en Transición.

14/3: - Temos unha reunión presencial do grupo TS para facer un seguimento do traballo e concretar as actividades a organizar.

- Post: “Seguimos en Transición” de Méndez Lema, no que se plasma o máis destacado da documentación realizada ata a data.

7/03: Post TS: “Profundizando en las comunidades en transición”, de Paz Fraga no que se relata o avance do traballo.

1/03: Elaboramos un guión do traballo e repartimos as tarefas.

29/02/2012: 1º post TS: “Alimentos al pié, no alimentos a millas” de Mariño Román, no que se introduce ao alumnado no concepto de comunidade en transición e nas súas manifestacións en Santiago de Compostela

18/2/2012: Comezamos a documentarnos sobre as comunidades en transición.

- Reunión en grupo para poñer en común o feito e planificar a proxección do documental e da conferencia.
Estimación sobre os procedementos realizados polo grupo. Proposta de melloras.

É posible que nos relaxáramos un chisco na organización das actividades a realizar, algo motivado pola carga de traballo das distintas materias. Aínda así, fomos quen de realizar e de preparar en tempo todo o que tiñamos previsto. Só queda por levar a cabo a conferencia que está fixada para o 3 de maio.

Estimación sobre o seguemento do tema nos post e interese da clase. Proposta melloras na promoción do tema.

Os post tiveron un bo seguimento en xeral polos comentarios que nos facían algúns compañeiros en persoa, algo que contrasta cos comentarios no blog, que parece que lles custaba máis. Así e todo, houbo algúns post con boas respostas e mesmo algúns deles foron comentados por persoas alleas á esta materia aínda que vinculadas ao tema que tratamos. É o caso co colectivo Calidade Do Ceo que comentou o post titulado “A calidade do ceo é vese coa luz apagada”.

Estimación sobre a relación do tema cos temas da asignatura. Acercamento e propostas.

O tema está relacionado sobre todo coa comunicación comunitaria e, en concreto coa comunicación local. Tamén ten relación coa comunicación global no sentido de como se comunican con outras comunidades similares no mundo. Por outra banda ten moita relación co movemento altermundista.

Resultados acadados polo grupo coas experiencias, tanto no ámbito grupal, como de coñecemento.

Este traballo achegounos unha visión diferente do mundo de xeito especial no que se refire ao aforro enerxético e o desenvolvemento sostible. Ademais púxonos a proba á hora de traballar en equipo nunha investigación e na organización das diferentes actividades.

Bibliografía

Documentos

 1. Ensaio: Can popular movements celebrate diversity?, de Amanda Blewett, Universidad de Deakin, 2010

A partir das experiencias do movemento Slow Food e das Comunidades en Transición, a autora pregúntase se os movementos populares poden manter a participación popular respectando a diversidade do seuss individuos.

 1. Documental: In Transition 1.0 (2009)

Unha introducción ás Comunidades en Transición. A través de imaxes gravadas en 29 iniciativas de transición, explícase a orixe e o porqué da idea de “transición” e como se pon en práctica.

Ligames

 1. Documentos e explicacións pormenorizadas dos conceptos relacionados coa esencia e práctica de Transición, como a Permacultura:

http://www.transitionystradgynlais.net/history-of-transition-towns.html

http://movimientotransicion.pbworks.com/w/page/21695355/MATERIALES%20%C3%9ATILES%20PARA%20LAS%20INICIATIVAS%20DE%20TRANSICI%C3%93N

 1. Selección de vídeos concienciadores na súa maioría da importancia da Transición:

http://movimientotransicion.pbworks.com/w/page/21695375/VideoEs

https://sites.google.com/site/sinpetroleo/cine

 1. Explicación do xurdimento das Iniciativas en Transición, así como, información sobre o exemplo práctico, destas comunidades, asentado en Totnes:

http://www.transitiontowntotnes.org/content/brief-history-beginnings-ttt

 1. O grupo en transición Calidade Do Ceo é unha comunidade en transición dentro da Universidade de Santiago de Compostela e as súas actividades céntranse na promoción do aforro enerxético e en combater a contaminación lumínica. Falamos deles e das súas actividades nun dos post e, dalgún xeito, souberon da súa existencia e mesmo nos deixaron un comentario:

http://calidadedoceo.wordpress.com

 1. Unha páxina web imprescindible para profundizar nas ideas detrás das Comunidades en Transición, e coñecer as experiencias de casos reais de todo o mundo. Ten un enorme e útil directorio de recursos:

http://transitionnetwork.org

 1. A páxina web “oficial” da primeira comunidade en transición e unha das máis avanzadas: Totnes. Ofrece todo tipo de información, desde que é a transición ata os próximos eventos a celebrar na comunidade:

http://transitiontowntotnes.org

 1. A páxina da USC en Transición, con información, eventos, enlaces, e foro para os “grupos en transición”. Moi útil para estar ao tanto das novidades deste colectivo:

http://usc.es/entransicion

 1. Páxina da Asociación Galega de Horticultura Urbana, que polas ideas que defende está moi vinculado á filosofía das Comunidades en Transición:

http://hortaurbana.info

Axenda de contactos

Conferenciantes:

María Teresa Barral (Coodinadora del Plan de Desenvolvemento Sostible USC) ; Noelia López, Asesora Ambiental) ; Tamara Miguens (técnico ambiental da Oficina de Desenvolvemento Sostible da USC)

Pola súa implicación e responsabilidade na iniciativa, propuxémoslles dar unha conferencia sobre as estratexias comunicativas das Iniciativas en Transición no seo da Universidade.

Anexos

Entrevista (en documento aparte).

Memoria TS parte individual:

España Faqué, José Antonio

A.- Aproveitamento individual do traballo, Grupo e coñecementos adquiridos

Eu quizais non fun dos que máis actividades realicei neste traballo. Aínda así, aquelas que levei a cabo considero que foron moi positivas para min.

Moitas das cousas que aprendín con este traballo en realidade xa as coñecía, igual que as coñece seguramente a maioría da xente, pero non me parara a reflexionar sobre o tema con calma e conscientemente, sobre todo no tema do aforro enerxético. Cantas veces, no canto de abrir as cortinas ou as persianas, acendemos a lámpada? E no inverno, adoitamos acender a calefacción no canto de vestir unha chaqueta ou un xersei máis coa escusa de que levar moita roupa é incómodo.

Eu era unha desas persoas ata non hai moito tempo. De feito, aínda coido que podería mellorar máis nese tema. Aínda me segue a ser difícil acostumarme a prescindir do aire acondicionado cando vou conducindo, por exemplo.

Por outra banda, houbo unha das actividades que realicei que resultou non ter relación coas comunidades que estabamos analizando pero aínda así resultoume moi interesante. Ademais, si que tiña algo de relación co tema a tratar. Era unha feira de sementes na que collín conciencia da importancia de conservar os produtos propios da terra, fuxir dos transxénicos e estar alerta dos perigos dos bancos de sementes. Por certo, nesa feira fíxenme con varias sementes de distintas especies autóctonas, sobre todo de legumes, as cales teño xa plantadas. Agora a ver que sae.

B.- Propostas de mellora do traballo e persoal respecto da materia da asignatura

Quizais o maior problema no noso grupo, dende o meu punto de vista, fose a relaxación excesiva respecto á realización e a organización das diferentes actividades deste traballo. Eu polo menos considero que fallei bastante nese punto. Estiven máis centrado noutras partes da asignatura, seguramente porque me atraía máis o tema e tamén o tipo de traballo a realizar. Aínda así, coido que o solventamos ben e non foi un problema grave.

Así mesmo, e relacionado co anterior, é posible que faltara un chisco máis de comunicación entre os membros do grupo. E aquí asumo tamén a miña parte de responsabilidade porque o certo é que si que houbo membros, ou neste caso membras, que se esforzaron máis neste sentido.

Polo tanto, coido que debería de ter máis presente esta parte da asignatura (este traballo) e non priorizar tanto outras partes, aínda que me gustase máis a temática e máis as tarefas a realizar.

Jessica Méndez
A.- Aproveitamento individual do traballo, Grupo e coñecementos adquiridos

Coñecer as Iniciativas en Transición pareceume un proxecto codicioso no primeiro momento, intuía algúns dos problemas aos que nos podíamos ater debido ao seu recente xurdimento. Non obstante, ao final resultoume moi proveitoso pola cantidade de coñecementos adquiridos. Enumerarei a continuación os puntos máis salientas do aproveitamento realizado a nivel persoal:

 • Afondamento na faceta documentalista do xornalista, tanto para o desenvolvemento do traballo como a nivel persoal.

 • Coñecemento do sentimento de comunidade con todas as súas consecuencias, a través de documentais e arquivos en primeira persoa.

 • Negociación e organización de tarefas a realizar para acadar á maior rendibilidade posible, no seo do grupo TS.

 • Contacto con persoal do exterior para a realización de actividades.

 • Organización eficiente na posta en común co grupo de traballo para a realización da Memoria.

 • Adaptación ás necesidades de espazo e tempo, tanto para cinguirnos ás pautas do profesor como entre os integrantes do TS.

 • Cambio na concepción e percepción de movementos comunitarios.


B.- Propostas de mellora: do traballo e persoal respecto da materia da asignatura
De volver a realizar un proxecto parecido coa experiencia acadada durante a realización deste, melloraría a maneira de organizarnos ao comezo da actividade. Considero que inicialmente non chegamos a afondar o suficiente no estudo e análise das actividades a desenvolver, o que supón un erro porque de telo feito, creo que aforraríamos tempo durante o desenvolvemento do proxecto. Polo demais, vexo que o soubemos enfocar bastante ben, pois trátase dun tema que está en pleno desenvolvemento e os exemplos prácticos que escollemos por estar preto non son máis que esbozos de algo que necesita traballarse moito e iso tamén o hai que ter en conta.

Con respecto ao blog: penso que a falta de éxito dos posts sobre a nosa iniciativa se debe á subida masiva que se fai certos días da semana; para min isto fai que non sexamos capaces de implicarnos o necesario nos proxectos dos compañeiros.

Por último, dicir que no plano persoal me sinto conforme co que fixen e que no seu conxunto foi unha “experiencia” proveitosa. Ao fin e ao cabo, aprendín moito sobre un novo concepto e, en certo modo, coñecín outra maneira de traballar debido ás pautas establecidas.

Diego Mariño Román

A.

La realización de este trabajo me ha permitido conocer el Movimiento en Transición, algo que probablemente no hubiera conocido de otra manera. Gracias al TS he podido conocer todos los principios de este movimiento, donde nació, cuáles son sus características y las propuestas que lleva a cabo en todo el mundo.

He de reconocer que al principio no era un tema que me atrajese mucho, pero una vez realizado el trabajo puedo asegurar que merece la pena conocer las entrañas de este movimiento, y aun no siendo seguidor del mismo, conviene aprender este tipo de cosas. Una cosa es cierta, y es que el petróleo no va a durar hasta el fin de los días, por lo que conocer alternativas de vida que no centren su eje en el petróleo y la globalización es primordial.

El grupo creo que ha trabajado bien. El contacto directo de Úrsula Neilson con “USC en Transición” fue clave en el trabajo. El trabajo de repartió. Mientras Úrsula, Jéssica y Toni dedicaban más su tiempo a “USC en Transición”, Lucía y yo nos centramos en el proyecto en transición del barrio de San Pedro. El contacto entre los miembros del grupo ha sido bueno y constante e incluso teníamos medio redactado el trabajo antes de saber que lo que había que presentar eran estas memorias. Este tipo de trabajos solo se pueden afrontar en grupos, individualmente sería una locura.

Los conocimientos adquiridos sobre el Movimiento en Transición son enormes. De no saber nada sobre el tema a llegar a conocerlo casi a la perfección. Además de estos conocimientos he aprendido a trabajar con gente con la que no tengo mucha relación, algo muy importante, pues en un futuro próximo, en el mundo laboral, esta va a ser la situación, no vamos a trabajar con quien queramos.

B.

En cuanto a las propuestas de mejora del trabajo he de decir que el trabajo está bien planteado. Lo que sería necesario es un mayor tiempo para los ciclos de cine, conferencias y demás actividades. La cantidad de grupos de TS es enorme, por lo que el número de días para realizar las diferentes actividades debería ser proporcional.

En cuanto al trabajo personal creo que la forma de impartir la materia es correcta. Huyendo de la necesidad de impartir clases teóricas soporíferas en las que nadie sale contento, la oportunidad de poder consultar los apuntes en la red constituyes una manera innovadora y excelente de impartir la materia.

Mi trabajo personal creo que fue correcto. Aun así creo que una buena mejora podría ser exigir relacionar el trabajo TS con algún tema de los impartidos en la materia. A veces la asociación o tema escogido no proporciona una clara relación con los temas de la asignatura, por lo que esto puede ser una buena idea.


Memoria TS parte individual: Úrsula Neilson
A.- Aprovechamiento individual del trabajo, Grupo y conocimientos adquiridos
Con motivo de este trabajo sobre las “comunidades en transición”, he podido profundizar en un movimiento ecologista que me viene interesando desde que escuché hablar de él hace dos años. Como casi todos los movimientos populares actuales, la cantidad de recursos a disposición de los ciudadanos con acceso a Internet es enorme. En este caso concreto, la página web Transition Network es una herramienta central. En ella, encontré una completísima guía sobre cómo hacer una “transición”.
Las ideas que contiene esta guía demuestran que la creatividad y la concienciación de los individuos son dos condiciones imprescindibles de cualquier comunidad en transición. Para cada etapa de la transición (“empezar”, “profundizar”, “crear conexiones”, “construir” y “atreverse a soñar”), hay una serie de pasos aconsejados, junto con una lista de herramientas (desde cómo hacer permacultura, hasta cómo hablar en público), y también una abundancia de ejemplos prácticos e historias reales de diferentes comunidades. Estos contenidos me han servido no sólo para desarrollar el trabajo de la asignatura, sino también como inspiración para planear actividades desde la Oficina de desarrollo sostenible de la Universidad de Santiago, donde soy becaria.
Transition Network también dispone de un “directorio de recursos” completísimo, en el que, entre otros documentos, pude encontrar documentales audiovisuales y trabajos académicos que fueron útiles para seguir trabajando en grupo sobre las comunidades en transición (posts, eventos), así como para mi formación personal, al alimentar mi interés en el ecologismo y en las alternativas al modelo de desarrollo de nuestra sociedad.

B.- Propuestas de mejora: del trabajo y personal respecto de la materia de la asignatura.
Para mejorar el trabajo, lo habría completado con más lecturas y entrevistas. También creo que la calidad del trabajo se ha visto afectado por fallos de planificación y organización, quizás debido a que no comprendimos o no asimilamos bien la dinámica de la asignatura.
Me consta por otra parte la dificultad que tiene nuestro tema, ya que, aunque claramente tiene una relación directa con la materia de la asignatura, es necesario encauzarlo bien, ya que las comunidades en transición son experiencias en vivo y que abarcan muchísimas frentes, lo que hace muy complejo su estudio.
Por último, y con el único fin de facilitar la realización de la memoria final, propondría desde principio del cuatrimestre que cada alumno llevase un cuaderno de bitácora de todas las tareas que va haciendo respecto de la asignatura.

Lucía Paz Fraga

A.- Aprovechamiento individual del trabajo, Grupo y conocimientos adquiridos

A mi siempre me ha gustado el tema de las relaciones internacionales y el comercio internacional así que no puedo decir que no esté a favor de la globalización, como lo están la mayoría de los activistas. De todas formas sí que estoy concienciada en el tema del ahorro energético, las conocidas “tres erres” u otras iniciativas relacionadas. Creo que una cosa no tiene que ver con la otra y ambas tienen que intentar convivir en armonía, es una de las cosas que me ha enseñado este trabajo. Para mi la sociedad actual no existiría sin globalización y en mi opinión las ventajas son mayores que las desventajas, no obstante hay que intentar minimizar estas desventajas al máximo. Creo que lo que más he aprendido son nuevas técnicas y posibilidades de reducir el consumo de combustibles y recursos no renovables (aunque algunas de ellas ya las sabía), y a concienciarme un poco más si cabe de la necesidad de ponerlas en práctica para estirar la existencia de los recursos y que estos no se agoten en poco tiempo.

B.- Propuestas de mejora: del trabajo y personal respecto de la materia de la asignatura

En general estoy contenta con el trabajo realizado tanto a nivel grupal como a nivel individual. La pega que pondría a mi trabajo personal es la necesidad de más motivación ya que he de reconocer que en un principio no estaba demasiado motivada. Por parte del grupo creo que ha habido una dinámica de trabajo bastante buena aunque eché de menos alguna reunión más en conjunto, hubo alguna pero creo que con una o dos más habríamos redondeado más ciertos aspectos.

Por lo que respecta a la asignatura, creo que el mayor fallo es el exceso de propuestas por parte de todos los grupos, ya que por muy interesado que uno esté en todos los temas de los trabajos del resto de sus compañeros, no hay tiempo material para poder prestarles toda la atención que uno quisiese.

Por último creo que ha sido un poco complicado el fijar fechas con los conferenciantes ya que las fechas posibles dadas por el profesor fueron bastante limitadas y hubo cambios a última hora cuando ya se tenían fechas fijadas con los entrevistados.


Añadir el documento a tu blog o sitio web

similar:

Entrevista cun dos participantes en San Pedro en Transición para falar das actividades levadas a cabo no barrio. Falamos con un dos propulsores do movemento, Óscar Senra. Contestounos via e-mail iconEntrevista: podrás ver, leer, y escuchar diversas entrevistas relacionadas...

Entrevista cun dos participantes en San Pedro en Transición para falar das actividades levadas a cabo no barrio. Falamos con un dos propulsores do movemento, Óscar Senra. Contestounos via e-mail iconDos aspectos del lenguaje y dos tipos de afasias

Entrevista cun dos participantes en San Pedro en Transición para falar das actividades levadas a cabo no barrio. Falamos con un dos propulsores do movemento, Óscar Senra. Contestounos via e-mail iconEntrevista con María Elena de Salas Castellano que se reproduce en...

Entrevista cun dos participantes en San Pedro en Transición para falar das actividades levadas a cabo no barrio. Falamos con un dos propulsores do movemento, Óscar Senra. Contestounos via e-mail iconMemento es una película de suspense lanzada en el año 2000, nominada...

Entrevista cun dos participantes en San Pedro en Transición para falar das actividades levadas a cabo no barrio. Falamos con un dos propulsores do movemento, Óscar Senra. Contestounos via e-mail icon5. Todas las palabras siguientes tienen dos significados o acepciones....

Entrevista cun dos participantes en San Pedro en Transición para falar das actividades levadas a cabo no barrio. Falamos con un dos propulsores do movemento, Óscar Senra. Contestounos via e-mail iconEs la ciencia que localiza, describe, explica y compara los países...

Entrevista cun dos participantes en San Pedro en Transición para falar das actividades levadas a cabo no barrio. Falamos con un dos propulsores do movemento, Óscar Senra. Contestounos via e-mail iconSon dos nuevos videojuegos sucesores de Pokémon Blanco y Negro. Serán...

Entrevista cun dos participantes en San Pedro en Transición para falar das actividades levadas a cabo no barrio. Falamos con un dos propulsores do movemento, Óscar Senra. Contestounos via e-mail iconEn los próximos dos años, la nadadora paralímpica, Teresa Perales,...

Entrevista cun dos participantes en San Pedro en Transición para falar das actividades levadas a cabo no barrio. Falamos con un dos propulsores do movemento, Óscar Senra. Contestounos via e-mail iconA partir de ahora vamos a estar en comunicación con vosotros periódicamente,...

Entrevista cun dos participantes en San Pedro en Transición para falar das actividades levadas a cabo no barrio. Falamos con un dos propulsores do movemento, Óscar Senra. Contestounos via e-mail iconSobre las grasas insaturadas
«admiten» la adición de hidrógeno. En nuestra visualización, una insturación se traduce en dos giros de 120º consecutivos en un punto...


© 2015
contactos
h.exam-10.com