Pruebas de Acceso a la Universidad


descargar 444.93 Kb.
títuloPruebas de Acceso a la Universidad
página1/8
fecha de publicación13.06.2015
tamaño444.93 Kb.
tipoPruebas
h.exam-10.com > Documentos > Pruebas
  1   2   3   4   5   6   7   8
COMISSIÓ GESTORA DELS PROCESSOS D’ACCÉS I PREINSCRIPCIÓ UNIVERSITÀRIA
COMISIÓN GESTORA DE LOS PROCESOS DE ACCESO Y PREINSCRIPCIÓN UNIVERSITARIA

Informació General i Instruccions de Matrícula.

Proves d’Accés a la Universitat.

Curs 2013/2014.

Información General e Instrucciones de Matrícula.

Pruebas de Acceso a la Universidad.

Curso 2013/2014.
Índex / Índice 1. Instruccions relatives al calendari d’actuacions i al procés de reclamacions i segones correccions de la prova d’accés als estudis universitaris del curs 2013/2014.
  1. Estructura de la PAU.

3

  1. Característiques de la PAU.

4

  1. Qualificació de la PAU i l’accés a la universitat.

5

  1. Reclamacions

6

  1. Nota d’Accés a la Universitat dels estudiants de cicles formatius.

7

  1. Millora de qualificació de les PAU.

7

  1. Matriculació en les proves.

8

  1. Calendari de reclamacions i segona correcció.

10

  1. Normativa.

11 1. Instrucciones relativas al calendario de actuaciones y al proceso de reclamaciones y segundas correcciones de la prueba de acceso a los estudios universitarios del curso 2013/2014.
  1. Estructura de la PAU.

13

  1. Características de la PAU.

14

  1. Calificación de la PAU y el acceso a la Universidad.

15

  1. Reclamaciones

16

  1. Nota de Acceso a la Universidad de los estudiantes de ciclos formativos.

17

  1. Mejora de calificación de las PAU.

17

  1. Matriculación en las pruebas.

18

  1. Calendario de reclamaciones y segunda corrección.

20

  1. Normativa.

21 1. Annexos / Anexos.
  1. Horari de les proves PAU 2014 / Horario de las pruebas PAU 2014.

23

  1. Impresos de matrícula / Impresos de matrícula.

24

  1. Certificació de qualificacions dels cicles formatius / Certificación de calificaciones de los ciclos formativos.

28


A. Instruccions relatives al calendari d’actuacions i al procés de reclamacions i segones correccions de la prova d’accés als estudis universitaris del curs 2013/2014. 1. Estructura de la PAULa Prova d’Accés a la Universitat (PAU) té dos fases:

A: Fase general (obligatòria, consta de 5 exàmens)Castellà: Llengua i Literatura II

Valencià: Llengua i Literatura II

Idioma (a triar entre alemany, anglés, francés, italià o portugués)
  1   2   3   4   5   6   7   8

Añadir el documento a tu blog o sitio web

similar:

Pruebas de Acceso a la Universidad iconPruebas de acceso a la Universidad

Pruebas de Acceso a la Universidad iconPruebas de Acceso a la Universidad

Pruebas de Acceso a la Universidad iconDirectrices y orientaciones generales para las pruebas de acceso a la universidad

Pruebas de Acceso a la Universidad iconRelación de preguntas de examen en las últimas pruebas de acceso a la universidad

Pruebas de Acceso a la Universidad iconRelación de preguntas de examen en las últimas pruebas de acceso a la universidad

Pruebas de Acceso a la Universidad iconPruebas de Acceso a las

Pruebas de Acceso a la Universidad iconPruebas de Acceso a las

Pruebas de Acceso a la Universidad iconPruebas de Acceso a las

Pruebas de Acceso a la Universidad iconPruebas de acceso a los ciclos formativos de formacióN

Pruebas de Acceso a la Universidad iconPruebas de acceso a facultades, escuelas técnicas superiores y colegios universitarios


© 2015
contactos
h.exam-10.com