Institut superior de ciències religioses de mallorca


descargar 44.44 Kb.
títuloInstitut superior de ciències religioses de mallorca
fecha de publicación09.07.2015
tamaño44.44 Kb.
tipoDocumentos
h.exam-10.com > Historia > Documentos
INSTITUT SUPERIOR DE CIÈNCIES RELIGIOSES DE MALLORCA

Professorat estable


DADES PERSONALS
Nom

Mons. JORDI GAYÀ ESTELRICH
Lloc de naixement

Sant Joan, Mallorca
Data de naixement

3 juliol 1948TITULACIÓ
Títol

Doctor en Teologia
Universitat

Facultat de Teologia, Albert-Ludwigs-Universität, Freiburg in Breisgau, Alemanya
Data

25 juliol 1975
Tesi


Títol

La teoría luliana de los correlativos. Historia de su formación conceptual.Data defensa

25 juliol 1975Publicació

La teoría luliana de los correlativos. Historia de su formación conceptual, Palma: Lope 1979, 241 pp.PUBLICACIONS
Llibres

1

La teoría luliana de los correlativos. Historia de su formación conceptual, Palma: Lope 1979, 241 pp.

2

Ramon Llull (Biografies de Mallorquins" 2), Palma de Mallorca: Ajuntament 1982, 99 pp.

3

La Teologia, servei de la fe (Publicacions del Centre d’Estudis Teològics de Mallorca), Palma de Mallorca 1979.

4

Raimondo Lullo. Una teologia per la missione (Eredità Medievale), Milano: Jaca Book 2002, 152 pp.

5

«Que el llibre multiplicàs», Ramon Llull i els llibres (Publicacions del Centre d'Estudis Teològics de Mallorca), Mallorca: CETEM 2006, 30 pp.

Edicions

1

Llull, Ramon, Ars notatoria, Madrid: CITEMA 1978, 95 pp.

2

“Llull, Ramon, Tractat d'astronomia, ed. Jordi Gayà i Lola Badia, en Textos y estudios sobre astronomía española en el siglo XIII, Barcelona: Universitat Autònoma 1981, pp. 205-323.

3

Llull, Ramon, Raimundi Lulli Opera latina, Tomus XX, 106-113, in Monte Pessulano et Ianuae annis MCCCIII-MCCCIV composita, ed. Jordi Gayà Estelrich (Corpus Cristianorum, Continuatio Mediaevalis CXIII), Turnhout: Brepols 1995, lxxviii + 494 pp.

4

Llull, Ramon, Llibre dels articles de la fe. Llibre què deu hom creure de Déu. Llibre contra anticrist, ed. Antoni Joan Pons i Pons, Jordi Gayà Estelrich, Gret Schib Torra i Anthony Bonner (Nova Edició de les Obres de Ramon Llull III), Palma de Mallorca: Patronat Ramon Llull 1996, 160 pp.Articles i col·laboracions

1

“El conocimiento teológico, como precepto, según Ramón Llull”, Estudios Lulianos 18 (1974), pp. 47-51.

2

“La concepción luliana de 'punctum' en su contexto medieval”, Estudios Lulianos 19 (1975) 41-51.

3

“El ambiente científico de Montpellier en los siglos XIII y XIV”, Estudios Lulianos 21 (1977) 59-67.

4

“Els exemples lul·lians: noves referències a la influència àrab”, Estudios Lulianos 23 (1979) 206-211.

5

“`De conversione sua ad poenitentiam': reflexiones ante la edición crítica de Vita coetanea”, Estudios Lulianos 24 (1980) 87-91.

6

“Algunos temas lulianos en los escritos de Charles de Bovelles”, Estudios Lulianos 24 (1980) 49-69.

7

“Sobre algunes estructures literàries del «Libre de Meravelles»”, Randa 10 (1980) 63-69.

8

“Estratègia d’infiltració: resposta mallorquina a l’Aeterni Patris”, Comunicació 17 (1981) 5-14.

9

“K. Rahner: Arrels filosòfiques de la seva teologia”, Comunicció 34-35 (1984) 25-31.

10

“El «Ars notativa» de Pere Joan Llobet”, Estudios Lulianos 26 (1986) 149-164.

11

“Atención al Oriente griego y armenio en la misión de Ramón Llull”, en Relaciones inéditas entre España y Grecia, Atenas: Instituto Cultural Español "Reina Sofía" 1986, pp. 281-303.

12

“«Ars Patris Filius». Buenaventura y Ramon Llull”, Estudios Lulianos 27 (1987) 21-36.

13

“L’agressió minimal”, Comunicació 56-57 (1988) 125-135.

14

“Repertori bibliogràfic juny 1986 – juny 1988 del Centre d’Estudis Teològics de Mallorca”, Comunicació 56-57 (1988) 137-142.

15

“L’instant insta a la responsabilitat. Notes provisionals per a una antropologia”, Comunicació 58-59 (1988) 99-110.

16

“Honori d'Autun i Ramon Llull. Raons per a una hipòtesi”, Estudis Balèarics 29/30 (1989) 19-24.

17

“Església del Vaticà II, 25 anys després”, Comunicació 67 (1990) 29-40.

18

“Concepto de «ars» y su uso en Juan Escoto Eriúgena”, Studia Lulliana 31 (1991) 19-39.

19

“Diumenge – Temps lliure – mobilitat”, Comunicació 72 (1992) 61-67.

20

“Vers l’unitat d’Europa – Reflexió teològica sobre els signes dels temps”, Comunicació 73-74 (1992) 23-35.

21

“Home i Creació en el Nou Catecisme”, Comunicació 75 (1993) 49-59.

22

“El diàleg necessari encara possible. Trenta anys després d’Ecclesiam suam”, Comunicació 77 (1993) 15-21.

23

“«Ascensio, virtus»: dos conceptos del contexto original del sistema luliano”, Studia Lulliana 34 (1994) 3-49.

24

“Notas cronológicas sobre dos obras lulianas de 1304”, Studia Lulliana 34 (1994) 105-112.

25

“25 anys de Teologia en l’horitzó del segle”, Comunicació 83 (1995) 37-46.

26

“Significación y demostración en el «Libre de Contemplació» de Ramon Llull”, en Fernando Domínguez, Ruedi Imbach, Theodor Pindl, Peter Walter (eds.), Aristotelica et Lulliana magistro doctissimo Charles H. Lohr septuagesimum annum feliciter agenti dedicata, (Instrumenta Patristica XXVI), Steenbrughe / La Haia: Abbatia Sancti Petri / Martinus Nijhoff International 1995, pp. 477-499.

27

“El arranque filosófico del «Ars» luliana”, Fernando Domínguez i Jaime de Salas (eds.), en Constantes y fragmentos del pensamiento luliano. Actas del simposio sobre Ramon Llull en Trujillo, 17-20 septiembre 1994 (Beihefte zur Iberoromania 12), Tubinga: Max Niemeyer Verlag 1996, pp. 1-8.

28

“El testimoni de F. Rosenzweig”, Comunicació 84-85 (1996) 97-126.

29

“Ramon Llull en Oriente (1301-1302); circunstancias de un viaje”, Studia Lulliana 37 (1997) 25-78.

30

“La construcción de la demostración teológica en el «Libre de contemplació» de Ramon Llull”, en Margot Schmidt i Fernando Domínguez Reboiras (eds.), Von der Suche nach Gott. Helmut Riedlinger zum 75. Geburtstag (Mystik in Geschichte und Gegenwart. Abteilung I, Christliche Mystik 15), Stuttgart-Bad Cannstatt: Frommann-Holzboog 1998, pp. 147-171.

31

“Informe Olivi sobre una teoría acerca de las razones reales esenciales”, Studia Lulliana 39 (1999) 3-23.

32

“Génesis del Código Ético Mundial para el Turismo”, People on the Move 81 (1999).

33

“Ramon Llull, il su impegno missionario”, Analecta Tor 32 (2001) 379-388.

34

“«Ipsi non credunt, quod credamus sicut credimus.» Cristología luliana en Arbor scientiae, XIII”, en Fernando Domínguez Reboiras, Pere Villalba Varneda i Peter Walter (eds.), Arbor Scientiae: der Baum des Wissens von Ramon Lull. Akten des Internationalen Kongresses aus Anlass des 40-jährigen Jubiläums des Raimundus-Lullus-Instituts der Universität Freiburg i. Br. (Instrumenta Patristica et Mediaevalia. Subsidia Lulliana 1), Turnhout: Brepols 2002, pp. 273-286.

35

“Els principis de l'Art lul·liana i les seves definicions”, Taula 37 (2002) 53-71.

36

“Ramon Llull i l'Islam. 'Infideles sunt homines, sicut et nos'”, en «Vós sou sant, Senyor Déu únic». Franciscanisme i Islam (Jornades d'Estudis Franciscans 2001), Barcelona: Facultat de Teologia de Catalunya 2002, pp. 115-143.

37

“Ciència: confrontació de visions cristianes i islàmiques d'un concepte”, en Anthony Bonner i Francesc Bujosa Homar (eds.), Història de la Ciència a les Illes Balears. Vol. I, L'Edat Mitjana, Palma: Govern de les Illes Balears 2006, pp. 21-30.

38

Sapientia ignota: la cuarta virtud teologal”, en A. Musco e M. Romano (eds.), Il Mediterraneo nel ‘300: Raimondo Lullo e Federico III d’Aragona, re di Sicilia, Turnhout: Brepols 2008, pp. 449-463.

39

“La cosmología en el Ars de Ramon Llull”, en Concetto Martello, Chiara Militello i Andrea Vella (eds.), Cosmogonie e cosmologie nel medioevo. Atti del convegno della Società italiana per lo studio del pensiero medievale (S.I.S.P.M.), Catania, 22-24 settembre 2006, Louvain-la Neuve: Brepols 2008.

40

- , F. Domínguez, “Life”, en A. Fidora, J. E. Rubio (eds.), Raimundus Lullus. An Introduction to his Life, Works and Thought, Turnhout: Brepols 2008, pp. 3-124.

41

“The Divine Realm”, en A. Fidora, J. E. Rubio (eds.) Raimundus Lullus. An Introduction to his Life, Works and Thought, Turnhout: Brepols 2008, pp. 461-515.

42

“Raimondo Lullo”, en I. Biffi et al. (eds.), Rinnovamento della “Via Antiqua”. La creatività tra il XIII e il XIV secolo, Milano: Jaca Book – Città Nuova 2009, pp. 1-83.

43

“La teologia sacramentària de Ramon Llull (1). La definició de sagrament”, Studia Lulliana 49 (2009) 51-69.

44

“Destinats a ser imatge. Meditació arran d’un tema paulí”, Comunicació 122 (2009) 31-48.

45

“Raimondo Lullo”, en E. Dal Covolo, A. Serra (eds.), Storia della Mariologia, Roma: Città Nuova, pp. 678-688, (en prensa)
DOCÈNCIA - matèries que imparteix a l'ISUCIR
Seminari de síntesi

La teologia cristiana en el segle XX

Judaisme i islamisme

Documents del Magisteri sobre la Pastoral de la Mobilitat

DOCÈNCIA EN ALTRES CENTRES
CentreMatèries
Añadir el documento a tu blog o sitio web

similar:

Institut superior de ciències religioses de mallorca icon Grau en Ciències Polítiques I de l’Administració Públic

Institut superior de ciències religioses de mallorca iconCarrer institut s/n  12600 la vall d’uixó  telèfon: 964661481/964660637...

Institut superior de ciències religioses de mallorca iconSiete Aguas/Palma de mallorca

Institut superior de ciències religioses de mallorca iconGerard Piqué y Álex Corretja visitan el proyecto de La Fundación...

Institut superior de ciències religioses de mallorca icon1962. Palma de Mallorca. Desde 1972 vive en Burgos

Institut superior de ciències religioses de mallorca iconI. la nueva planta y las instituciones del reino de mallorca

Institut superior de ciències religioses de mallorca iconPrimera matriculación en España, en Palma de Mallorca el 31 de octubre de 1900

Institut superior de ciències religioses de mallorca iconEl mejor barco del mediterráneo, msc preziosa, llega a palma de mallorca

Institut superior de ciències religioses de mallorca icon101 Grado en Ingeniería Multimedia (Escuela Técnica Superior de Ingeniería)...

Institut superior de ciències religioses de mallorca iconDon Francisco Mutis y Mute, natural de Palma de Mallorca,fallecido...


© 2015
contactos
h.exam-10.com